De autonome Baluteers i København (pt. under re-construction)
Balut terningspillet – blev oprindelig opfundet i Filippinerne af en amerikansk soldat, der brugte 5 terninger til at spille Poker med, fordi han manglede rigtige spillekort. I starten af 70'erne bragte en dansker (Niels Lumholt ansat ved Thai Airways) spillet til Bangkok, og døbte det Balut. Spillet havde forskellige regler, men i 1979 blev regelsættet fastlagt efter at selve pointsystemet blev indtroduceret af Søren Milholt. Pointsystemet blev først revideret igen i 1997, da jackpotkolonnen blev indroduceret af Troels T. Carstensen.

- og det er netop Jackpot-Balut vi spiller i dag...
Arrangementer: Måned:
Du skal logge på for at kunne tilmelde dig (og evt gæster) m.v.
lutlutlut.dk – er kun for medlemmer, og giver adgang til oversigter over scores, information om - og tilmeldinger til næste Balut-arrangement, selvvedligeholdte telefon- og maillister m.v. Taberen fra et forgående arrangement har til opgave at indberette aftenens score-sheets, finde et sted til næste arrangement, oprette dette og herfra sende invitationer ud til alle medlemmer.
Cloud based computing
Balut er et terningspil:

Balut er et semimodnet æg:

Balut er en ø:

- og nogen vil oven i købet påstå,
at Balut er en livsstil...